Tegel algemeen.png
Sector
Po;So
Vakgebied
Kunst & cultuur
Vakinhoud
Leerplankundig thema
Passend onderwijs
Vakspecifiek thema

Kunstzinnige oriëntatie aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte: een handreiking bij het leerplankader

2017-09-26T12:39:27Z

​Cordang, M., & Tuinen, S. van (2014). Kunstzinnige oriëntatie aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte: een handreiking bij het leerplankader. Enschede: SLO.

Het landelijke leerplankader kunstzinnige oriëntatie biedt houvast bij de invulling en borging van het curriculum voor kunstzinnige oriëntatie op scholen voor primair onderwijs. Deze handreiking, behorend bij het leerplankader, is bedoeld voor onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking of psychiatrische stoornis, die normaal tot moeilijk leren
Contactpersoon