Tegel algemeen.png

Sector

Po;So

Vakgebied

Kunst & cultuur

Vakinhoud

Leerplankundig thema

Passend onderwijs

Vakspecifiek thema

Kunstzinnige oriëntatie aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte: een handreiking bij het leerplankader

2017-09-26T12:39:27Z

​Cordang, M., & Tuinen, S. van (2014). Kunstzinnige oriëntatie aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte: een handreiking bij het leerplankader. Enschede: SLO.

Het landelijke leerplankader kunstzinnige oriëntatie biedt houvast bij de invulling en borging van het curriculum voor kunstzinnige oriëntatie op scholen voor primair onderwijs. Deze handreiking, behorend bij het leerplankader, is bedoeld voor onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking of psychiatrische stoornis, die normaal tot moeilijk leren

Contactpersoon