Tegel algemeen.png
Sector
 • Po
 • Vmbo onderbouw
 • Havo onderbouw
 • Vwo onderbouw
 • Pabo
 • Eerstegraads lerarenopleiding
 • Tweedegraads lerarenopleiding
Vakgebied
 • Kunst en cultuur (leergebied)
 • Beeldende vorming vmbo
 • Handvaardigheid
 • Tekenen
 • Textiele vormgeving

S.H.M. (Stéfanie) van Tuinen - Weghorst

Telefoon: (053) 4840 316
E-mail: s.vantuinen@slo.nl
Functie: Leerplanontwikkelaar / vakexpert kunst & cultuur

​Stéfanie van Tuinen is als leerplanontwikkelaar vanuit de sector onderbouw vo binnen diverse aandachtsgebieden werkzaam. Haar vakspecialisme ligt op het gebied van kunst en cultuur en zij is vaksectiecoördinator. Als projectleider is zij tevens betrokken bij het leerplankader kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs en projecten rondom curriculumontwikkeling & leraren, kernprogramma's, trendanalyse, 21e eeuwse vaardigheden en talentontwikkeling.

 Publicaties

 

 

De canon van het primair onderwijs763124-8-2018 12:42:2228http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2009Beker, T.;Kooij, C. van der;Boer, M. de;Greven, J.;Paus, H.;Roozen, I.;Mariëtte Hoogeveen;Stéfanie van TuinenPdf-bestand
Kunst en cultuur: vakspecifieke trendanalyse 2015111888-10-2015 11:27:585678http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2015Rass, A.;Viola van Lanschot Hubrecht;Pascal Marsman;Stéfanie van TuinenIn 2014-2015 heeft SLO op verzoek van het ministerie van OCW trendanalyses uitgevoerd voor alle vakken in primair- en voortgezet onderwijs. Ook voor het kunst- en cultuuronderwijs is een vakspecifieke trendanalyse (VTA) uitgevoerd. De trendanalyse sluit aan op de groeiende belangstelling in het landelijke onderwijsbeleid voor meer systematische informatie over – en mogelijke discrepanties tussen – het beoogde, het uitgevoerde en het gerealiseerde curriculum. De VTA beschrijft, per onderwijssector, de huidige situatie in het vakgebied en schetst vanuit een leerplankundig perspectief de actuele ontwikkelingen in praktijk, beleid en wetenschap.
Kunstzinnige oriëntatie aan leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte: een handreiking bij het leerplankader1118921-1-2015 13:25:132209http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2014Mariel Cordang;Stéfanie van TuinenHet landelijke leerplankader kunstzinnige oriëntatie biedt houvast bij de invulling en borging van het curriculum voor kunstzinnige oriëntatie op scholen voor primair onderwijs. Deze handreiking, behorend bij het leerplankader, is bedoeld voor onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking of psychiatrische stoornis, die normaal tot moeilijk lerenPdf-bestand
Handreiking schoolexamens kunstvakken 1 (CKV) vmbo2957619-2-2009 09:25:221283http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatie2007Stéfanie van TuinenVoor de exameneenheden die met een vmbo-schoolexamen afgesloten worden (tweederde deel van het examenprogramma) zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen, maar zijn niet verplicht van die geboden ruimte gebruik te maken. Voor scholen die de geboden ruimte wel willen benutten, zijn de handreikingen schoolexmamen gemaakt. Ze zijn niet voorschrijvend, maar bedoeld om docenten ideeën aan te reiken. Deze handreiking behandelt het schoolexamen CKV1.Pdf-bestand
Handreiking schoolexamens beeldende vakken vmbo2957717-2-2009 15:21:06296http://downloads.slo.nl/Repository/Forms/AllItems.aspxpdfFalsepdfapplication/pdf SLO-publicatieStéfanie van TuinenVoor de exameneenheden die met een vmbo-schoolexamen afgesloten worden (tweederde deel van het examenprogramma) zijn alleen de globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. De scholen hebben daardoor ruimte voor het maken van eigen inhoudelijke keuzes voor de concretisering van die eindtermen, maar zijn niet verplicht van die geboden ruimte gebruik te maken. Voor scholen die de geboden ruimte wel willen benutten, zijn de handreikingen schoolexmamen gemaakt. Ze zijn niet voorschrijvend, maar bedoeld om docenten ideeën aan te reiken. Deze handreiking behandelt het schoolexamen beeldende vakken.Pdf-bestand