Tegel algemeen.png
Sector
  • Po

Visie op kunst- en cultuuronderwijs

23-2-2016

De matrix* laat vier type scholen zien, waarin een aantal kenmerkende activiteiten en zienswijzen worden omschreven.
Deze scenario's beschrijven mogelijke visies waarop scholen hun beleid samenstellen. Misschien herkent u uw school in één specifieke beschrijving, maar het is eerder mogelijk dat u uit verschillende scenario's zaken herkent. Het betreffen portretten van scholen, in uitersten beschreven om ze onderscheidend te maken. Kortom: elke school wijkt af van deze uitersten.

Ze zijn vooral bedoeld om uw eigen visie op kunstzinnige oriëntatie binnen uw school verder aan te scherpen. Dit document is dan ook vooral bedoeld om de dialoog in uw team over kunstzinnige oriëntatie op gang te brengen.

Werkwijze

Bedenk hoe uw ideale toekomstbeeld ten aanzien van kunstzinnige oriëntatie op uw school er uit moet komen te zien. Onderstreep aansprekende, passende uitspraken in de scenario's.
Vraag uw team hetzelfde doen: zijn er overeenkomsten? Waar zijn er duidelijke verschillen?
Hoe zorgen we voor consensus hierover?
Dit vormt de opstap voor een eigen beschreven visie op kunst- en cultuuronderwijs, waarbij die visie steeds gekoppeld is aan het algemene beleidskeuzes van de school.

Daarna gaat u het leerplan voor kunstzinnige oriëntatie volledig maken door de vragen bij de verschillende leerplanaspecten te beantwoorden. Start bij de leerdoelen, -inhouden en –activiteiten en beantwoord daarna de overige leerplanaspecten.

Tip!

Bovenstaande werkwijze kan ook andersom. Samen met uw team start u met het invullen van de leerplanaspecten zoals u die in de toekomst zou willen invullen: wanneer er consensus is over de antwoorden kunt u bekijken hoe die antwoorden passen bij de geschetste scenario's: springt er één uit? Of wellicht kunt u op basis van de antwoorden als vanzelf een visie op kunst- en cultuuronderwijs formuleren?

Ter inspiratie:

* Gebaseerd op schooltypen en scenario's in: Lectoraat Didactiek en Inhoud van de Kunstvakken (2015). D21: Literatuurstudie Onderzoek naar 21e eeuwse vaardigheden en cultuureducatie in het Nederlandse basisonderwijs, Zwolle: Windesheim, p.55 t/m 61, LKCA (2014), Har(t)d voor Cultuur. Utrecht: LKCA, diverse scenariobeschrijvingen van culturele instellingen.