Tegel algemeen.png
Sector
  • Po
Vakgebied
  • Kunstzinnige oriëntatie
Leerplankundig thema
  • Leerlijn

Leerlijnen

20-5-2015

Binnen het leerplankader kunstzinnige oriëntatie vormen de onderdelen 'uitgangspunten' en 'samenhang' de opstap naar de leerlijnen van de kunstzinnige vakdiscipines beeldend, dans, drama, muziek en cultureel erfgoed.

Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. Allereerst wordt het onderdeel 'leerlijnen' voorafgegaan door informatie over het creatieve proces. Het creatieve proces is als uitgangspunt genomen voor de leerlijnen van de vakken binnen het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Binnen dit proces verwerven leerlingen competenties ten aanzien van kunst en cultuur. Een competentie is een vermogen dat aantoont dat iemand geschikt is voor een taak. Dit vermogen omvat kennis, vaardigheden en attitudes. De leerlijnen beschrijven op vier momenten (groep 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8) wat een leerling, gemiddeld gezien, aan competenties verworven heeft. Binnen elke afzonderlijke leerlijn wordt daarbij toegewerkt naar de streefcompetenties (eind groep 8) van dat vak.
Gezamenlijk werken de kunstzinnige vakdisciplines en cultureel erfgoed aan een set van generieke competenties van het leergebied kunstzinnige oriëntatie.

UITGANGSPUNTENSAMENHANG
De uitgangspunten worden gevormd door de karakteristiek,de drie kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie en een aantal extra aandachtspunten.Samenhang gaat het over de relatie tussen het leergebied kunstzinnige oriëntatie en de rest van het onderwijs.
undefined

LEERLIJNEN

Voor elke kunstzinnige vakdiscipline en voor cultureel erfgoed is een leerlijn ontwikkeld. Elke leerlijn is opgebouwd uit competenties. De afzonderlijke leerlijnen hebben het creatieve proces als uitgangspunt. Dit proces kent verschillende processtappen. Dat wat deze leerlijnen gemeenschappelijk hebben is beschreven in generieke competenties.

undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

Beeldend

Dans

Drama

Muziek

Cultureel erfgoed