Multidisciplinaire opdrachten626417-9-2017 23:59:34247htmlFalseaspxMultidisciplinaire opdrachten zijn opdrachten die minimaal vanuit twee verschillende kunstzinnige vakdisciplines (beeldend, dans, drama en muziek) of cultureel erfgoed zijn ontworpen. Website themapagina
Opdrachtcriteria626517-9-2017 23:59:34302htmlFalseaspxSLO is verzocht een plan van aanpak te schrijven voor de ontwikkeling van een leerlijn kunstzinnige oriëntatie voor primair onderwijs. Daarvoor zijn een aantal opdrachtcriteria opgesteld.Website themapagina
Reflecteren626617-9-2017 23:59:341149htmlFalseaspxReflectie is het herinterpreteren van een waarneming, gebeurtenis, ervaring en kennis. Door het reflecteren wordt de waarneming geëvalueerd, geanalyseerd en in een nieuwe betekenisvolle context geplaatst.Website themapagina
Samenhang in het leerplan626717-9-2017 23:59:341124htmlFalseaspxMet samenhang in het leerplan wordt de horizontale afstemming bedoeld binnen het curriculum van een school. Het gaat hier vooral om de mate waarin verschillende vakken en/of leergebieden geïntegreerd worden aangeboden.Website themapagina
Suggesties voor vakinhouden beeldend626817-9-2017 23:59:342172htmlFalseaspxBekijk suggesties voor vakinhouden beeldend: betekenisvolle thema's en onderwerpen, beeldaspecten, materialen en technieken.Website themapagina
Suggesties voor vakinhouden cultureel erfgoed626917-9-2017 23:59:34518htmlFalseaspxBekijk suggesties voor vakinhouden cultureel erfgoed: materieel erfgoed, rituelen, gebruiken en verhalen.Website themapagina
Suggesties voor vakinhouden dans627017-9-2017 23:59:34357htmlFalseaspxBekijk suggesties voor vakinhouden dans: bewegingskwaliteiten, articulatie, contrast, tijd, ruimte, kracht.Website themapagina
Betekenisvol leren641817-9-2017 23:59:346257htmlFalseaspxMet betekenisvol leren wordt bedoeld dat het onderwerp van een opdracht aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind.Website themapagina
Competentie641917-9-2017 23:59:34238htmlFalseaspxEen competentie is een vermogen dat aantoont dat iemand geschikt is voor een taak. Dit vermogen omvat kennis, vaardigheden en attitudes.Website themapagina
Creativiteit642017-9-2017 23:59:341909htmlFalseaspxCreativiteit is het scheppend vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor bestaande problemen te vinden. Dat creatieve vermogen wordt het sterkst ontwikkeld in een rijke leeromgeving.Website themapagina