Multidisciplinaire opdrachten626416-7-2017 23:58:17206htmlFalseaspxMultidisciplinaire opdrachten zijn opdrachten die minimaal vanuit twee verschillende kunstzinnige vakdisciplines (beeldend, dans, drama en muziek) of cultureel erfgoed zijn ontworpen. Website themapagina
Opdrachtcriteria626516-7-2017 23:58:17273htmlFalseaspxSLO is verzocht een plan van aanpak te schrijven voor de ontwikkeling van een leerlijn kunstzinnige oriëntatie voor primair onderwijs. Daarvoor zijn een aantal opdrachtcriteria opgesteld.Website themapagina
Reflecteren626616-7-2017 23:58:171064htmlFalseaspxReflectie is het herinterpreteren van een waarneming, gebeurtenis, ervaring en kennis. Door het reflecteren wordt de waarneming geëvalueerd, geanalyseerd en in een nieuwe betekenisvolle context geplaatst.Website themapagina
Samenhang in het leerplan626716-7-2017 23:58:171039htmlFalseaspxMet samenhang in het leerplan wordt de horizontale afstemming bedoeld binnen het curriculum van een school. Het gaat hier vooral om de mate waarin verschillende vakken en/of leergebieden geïntegreerd worden aangeboden.Website themapagina
Suggesties voor vakinhouden beeldend626816-7-2017 23:58:172074htmlFalseaspxBekijk suggesties voor vakinhouden beeldend: betekenisvolle thema's en onderwerpen, beeldaspecten, materialen en technieken.Website themapagina
Suggesties voor vakinhouden cultureel erfgoed626916-7-2017 23:58:17485htmlFalseaspxBekijk suggesties voor vakinhouden cultureel erfgoed: materieel erfgoed, rituelen, gebruiken en verhalen.Website themapagina
Suggesties voor vakinhouden dans627016-7-2017 23:58:17327htmlFalseaspxBekijk suggesties voor vakinhouden dans: bewegingskwaliteiten, articulatie, contrast, tijd, ruimte, kracht.Website themapagina
Betekenisvol leren641816-7-2017 23:58:175943htmlFalseaspxMet betekenisvol leren wordt bedoeld dat het onderwerp van een opdracht aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind.Website themapagina
Competentie641916-7-2017 23:58:17213htmlFalseaspxEen competentie is een vermogen dat aantoont dat iemand geschikt is voor een taak. Dit vermogen omvat kennis, vaardigheden en attitudes.Website themapagina
Creativiteit642016-7-2017 23:58:171785htmlFalseaspxCreativiteit is het scheppend vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor bestaande problemen te vinden. Dat creatieve vermogen wordt het sterkst ontwikkeld in een rijke leeromgeving.Website themapagina