Multidisciplinaire opdrachten626423-4-2017 23:58:03147htmlFalseaspxMultidisciplinaire opdrachten zijn opdrachten die minimaal vanuit twee verschillende kunstzinnige vakdisciplines (beeldend, dans, drama en muziek) of cultureel erfgoed zijn ontworpen. Website themapagina
Opdrachtcriteria626523-4-2017 23:58:03227htmlFalseaspxSLO is verzocht een plan van aanpak te schrijven voor de ontwikkeling van een leerlijn kunstzinnige oriëntatie voor primair onderwijs. Daarvoor zijn een aantal opdrachtcriteria opgesteld.Website themapagina
Reflecteren626623-4-2017 23:58:03898htmlFalseaspxReflectie is het herinterpreteren van een waarneming, gebeurtenis, ervaring en kennis. Door het reflecteren wordt de waarneming geëvalueerd, geanalyseerd en in een nieuwe betekenisvolle context geplaatst.Website themapagina
Samenhang in het leerplan626723-4-2017 23:58:03906htmlFalseaspxMet samenhang in het leerplan wordt de horizontale afstemming bedoeld binnen het curriculum van een school. Het gaat hier vooral om de mate waarin verschillende vakken en/of leergebieden geïntegreerd worden aangeboden.Website themapagina
Suggesties voor vakinhouden beeldend626823-4-2017 23:58:031785htmlFalseaspxBekijk suggesties voor vakinhouden beeldend: betekenisvolle thema's en onderwerpen, beeldaspecten, materialen en technieken.Website themapagina
Suggesties voor vakinhouden cultureel erfgoed626923-4-2017 23:58:03407htmlFalseaspxBekijk suggesties voor vakinhouden cultureel erfgoed: materieel erfgoed, rituelen, gebruiken en verhalen.Website themapagina
Suggesties voor vakinhouden dans627023-4-2017 23:58:03268htmlFalseaspxBekijk suggesties voor vakinhouden dans: bewegingskwaliteiten, articulatie, contrast, tijd, ruimte, kracht.Website themapagina
Betekenisvol leren641823-4-2017 23:58:034917htmlFalseaspxMet betekenisvol leren wordt bedoeld dat het onderwerp van een opdracht aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind.Website themapagina
Competentie641923-4-2017 23:58:03170htmlFalseaspxEen competentie is een vermogen dat aantoont dat iemand geschikt is voor een taak. Dit vermogen omvat kennis, vaardigheden en attitudes.Website themapagina
Creativiteit642023-4-2017 23:58:031629htmlFalseaspxCreativiteit is het scheppend vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare oplossingen voor bestaande problemen te vinden. Dat creatieve vermogen wordt het sterkst ontwikkeld in een rijke leeromgeving.Website themapagina