Tegel algemeen.png
Sector
  • Po
Vakgebied
  • Dans

Suggesties voor vakinhouden dans

26-5-2015
BewegingskwaliteitenDe functie van bewegingen wordt bepaald door op een bepaalde manier gebruik te maken van tijd, kracht en ruimte.
ArticulatieIs een bewegingskwaliteit waarbij leerlingen tijd, ruimte en kracht op een uitgesproken manier kunnen vormgeven in dans.
ContrastIs een bewegingskwaliteit waarbij leerlingen tijd, ruimte en kracht op een contrasterende manier kunnen vormgeven in dans.
TijdHierbij gaat het over de duur (korte of langere tijd), het tempo (snel of langzaam), het ritme (regelmatig of onregelmatig) en de frasering (begin, verloop en eind van dans).
RuimteHet gaat hier over de verschillende richtingen (bijvoorbeeld voor, achter, links, rechts, diagonaal, in cirkels of patronen) en verschillende lagen (hoog –op de tenen-, midden –op de knieën- of laag – kruipend, liggend, rollend-) waarin leerlingen dansen.
KrachtHierbij gaat het over de manier van beweging zoals coördinatie, spierbeheersing (spanning en ontspanning), zwaar of licht bewegen.

 

Bron

SLO. (2009). TULE. Enschede: SLO.
Geraadpleegd op 11 februari 2014, van
http://tule.slo.nl/KunstzinnigeOrientatie/F-L54a.html

Contactpersoon