Tegel algemeen.png
Sector
  • Po
Vakgebied
  • Kunstzinnige oriëntatie
Leerplankundig thema
  • Samenhang

Samenhang

19-5-2015

In 'samenhang' gaat het over de relatie tussen het leergebied kunstzinnige oriëntatie en de overige leergebieden in het basisonderwijs en speciaal onderwijs. Vakoverstijgende vaardigheden staan hierbij centraal.

In de preambule worden drie kanttekeningen geplaatst. Vanuit de preambule en de bijbehorende kanttekeningen volgt een beschrijving van de specifieke bijdrage die het leergebied kunstzinnige oriëntatie hieraan verleent. Tevens wordt een relatie gelegd tussen het leergebied kunstzinnige oriëntatie met andere vak- en leergebieden. Daarnaast wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de samenhang tussen de 21e eeuwse vaardigheden en het leergebied kunstzinnige oriëntatie. "Aan de slag met samenhang" laat zien hoe samenhang tussen kunstzinnige oriëntatie, oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands en de 21e eeuwse vaardigheden geconcretiseerd wordt.

 

UITGANGSPUNTENSAMENHANG
De uitgangspunten worden gevormd door de karakteristiek,de drie kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie en een aantal extra aandachtspunten.Samenhang gaat het over de relatie tussen het leergebied kunstzinnige oriëntatie en de rest van het onderwijs.
undefined

LEERLIJNEN

Voor elke kunstzinnige vakdiscipline en voor cultureel erfgoed is een leerlijn ontwikkeld. Elke leerlijn is opgebouwd uit competenties. De afzonderlijke leerlijnen hebben het creatieve proces als uitgangspunt. Dit proces kent verschillende processtappen. Dat wat deze leerlijnen gemeenschappelijk hebben is beschreven in generieke competenties.

undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

Beeldend

Dans

Drama

Muziek

Cultureel erfgoed