Tegel algemeen.png
Sector
  • Po
Vakgebied
  • Kunstzinnige oriëntatie
Leerplankundig thema
  • Leerlijn

Uitgangspunten

1-5-2015

​De leerlijnen voor kunstzinnige oriëntatie zijn ontwikkeld vanuit een aantal uitgangspunten. De uitgangspunten worden gevormd door de karakteristiek en de drie kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie en een aantal extra aandachtspunten.

  • kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • kerndoel 55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • kerndoel 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Naast de uitgangspunten vormen de leergebiedoverstijgende / 21e eeuwse vaardigheden de basis voor de leerlijnen van de kunstzinnige vakdisciplines.

UITGANGSPUNTENSAMENHANG
De uitgangspunten worden gevormd door de karakteristiek,de drie kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie en een aantal extra aandachtspunten.Samenhang gaat het over de relatie tussen het leergebied kunstzinnige oriëntatie en de rest van het onderwijs.
undefined

LEERLIJNEN

Voor elke kunstzinnige vakdiscipline en voor cultureel erfgoed is een leerlijn ontwikkeld. Elke leerlijn is opgebouwd uit competenties. De afzonderlijke leerlijnen hebben het creatieve proces als uitgangspunt. Dit proces kent verschillende processtappen. Dat wat deze leerlijnen gemeenschappelijk hebben is beschreven in generieke competenties.

undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

Beeldend

Dans

Drama

Muziek

Cultureel erfgoed